Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hedvig Eleonora 7 Patentverket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hedvig Eleonora 7 Patentverket 1007 18,6% 33,0% 20,2% 28,3% 5,5% 44,9% 55,1% 0,5% 6,7%
Summa 1007 18,6% 33,0% 20,2% 28,3% 5,5% 44,9% 55,1% 0,5% 6,7%

http://www.val.se