Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 1 Djurgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 1 Djurgården 1241 7,7% 23,2% 29,3% 39,7% 3,5% 47,4% 52,6% 0,8% 38,3%
Summa 1241 7,7% 23,2% 29,3% 39,7% 3,5% 47,4% 52,6% 0,8% 38,3%

http://www.val.se