Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 3 Strandvägen mellersta mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 3 Strandvägen mellersta mm 1420 18,9% 34,6% 22,2% 24,3% 7,9% 47,0% 53,0% 0,8% 8,7%
Summa 1420 18,9% 34,6% 22,2% 24,3% 7,9% 47,0% 53,0% 0,8% 8,7%

http://www.val.se