Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mm 1572 19,7% 36,2% 21,7% 22,4% 5,4% 47,2% 52,8% 1,1% 7,6%
Summa 1572 19,7% 36,2% 21,7% 22,4% 5,4% 47,2% 52,8% 1,1% 7,6%

http://www.val.se