Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 5 Strandvägen östra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 5 Strandvägen östra mm 1534 16,5% 30,5% 25,0% 28,0% 6,6% 50,0% 50,0% 0,4% 7,0%
Summa 1534 16,5% 30,5% 25,0% 28,0% 6,6% 50,0% 50,0% 0,4% 7,0%

http://www.val.se