Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 7 Karlaplan V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 7 Karlaplan V 1438 19,7% 35,7% 18,8% 25,8% 4,4% 47,4% 52,6% 0,6% 7,1%
Summa 1438 19,7% 35,7% 18,8% 25,8% 4,4% 47,4% 52,6% 0,6% 7,1%

http://www.val.se