Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 8 Fältöversten mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 8 Fältöversten mm 1404 14,3% 22,7% 22,4% 40,6% 5,6% 43,7% 56,3% 0,7% 3,9%
Summa 1404 14,3% 22,7% 22,4% 40,6% 5,6% 43,7% 56,3% 0,7% 3,9%

http://www.val.se