Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 9 Gustav Adolfsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 9 Gustav Adolfsparken 1414 16,0% 30,6% 19,9% 33,6% 5,0% 43,7% 56,3% 0,9% 3,6%
Summa 1414 16,0% 30,6% 19,9% 33,6% 5,0% 43,7% 56,3% 0,9% 3,6%

http://www.val.se