Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 10 Karlaplan N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 10 Karlaplan N 1087 14,7% 24,5% 24,3% 36,5% 6,0% 47,5% 52,5% 0,4% 7,5%
Summa 1087 14,7% 24,5% 24,3% 36,5% 6,0% 47,5% 52,5% 0,4% 7,5%

http://www.val.se