Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 11 Artillerigatan norra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 11 Artillerigatan norra mm 1498 22,8% 30,3% 19,5% 27,4% 4,5% 45,0% 55,0% 1,2% 4,3%
Summa 1498 22,8% 30,3% 19,5% 27,4% 4,5% 45,0% 55,0% 1,2% 4,3%

http://www.val.se