Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 12 Tessinparken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 12 Tessinparken V 1133 21,4% 33,0% 20,3% 25,3% 4,5% 43,1% 56,9% 0,7% 3,7%
Summa 1133 21,4% 33,0% 20,3% 25,3% 4,5% 43,1% 56,9% 0,7% 3,7%

http://www.val.se