Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 13 Olaus Petris park mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 13 Olaus Petris park mm 1176 21,2% 40,6% 15,9% 22,3% 5,4% 47,9% 52,1% 0,9% 3,1%
Summa 1176 21,2% 40,6% 15,9% 22,3% 5,4% 47,9% 52,1% 0,9% 3,1%

http://www.val.se