Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 14 Tessinparken S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 14 Tessinparken S 1357 18,1% 30,3% 18,2% 33,5% 5,0% 45,0% 55,0% 1,0% 3,8%
Summa 1357 18,1% 30,3% 18,2% 33,5% 5,0% 45,0% 55,0% 1,0% 3,8%

http://www.val.se