Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 16 Rindögatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 16 Rindögatan mm 1306 27,6% 35,7% 15,4% 21,4% 4,7% 45,4% 54,6% 0,8% 5,0%
Summa 1306 27,6% 35,7% 15,4% 21,4% 4,7% 45,4% 54,6% 0,8% 5,0%

http://www.val.se