Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 18 Studentbacken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 18 Studentbacken mm 1201 44,3% 28,9% 13,0% 13,8% 8,8% 49,3% 50,7% 1,2% 4,1%
Summa 1201 44,3% 28,9% 13,0% 13,8% 8,8% 49,3% 50,7% 1,2% 4,1%

http://www.val.se