Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 19 Sandhamnsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 19 Sandhamnsgatan mm 1447 31,9% 28,6% 13,7% 25,8% 5,5% 44,1% 55,9% 0,8% 2,9%
Summa 1447 31,9% 28,6% 13,7% 25,8% 5,5% 44,1% 55,9% 0,8% 2,9%

http://www.val.se