Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 20 Smedsbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 20 Smedsbacken 1328 33,3% 34,1% 15,0% 17,6% 6,0% 45,9% 54,1% 0,9% 4,4%
Summa 1328 33,3% 34,1% 15,0% 17,6% 6,0% 45,9% 54,1% 0,9% 4,4%

http://www.val.se