Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 21 Ladugårdsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 21 Ladugårdsgärdet 1472 29,2% 33,9% 18,6% 18,3% 7,1% 47,3% 52,7% 1,6% 3,0%
Summa 1472 29,2% 33,9% 18,6% 18,3% 7,1% 47,3% 52,7% 1,6% 3,0%

http://www.val.se