Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 22 Kampementsbacken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 22 Kampementsbacken mm 1545 13,7% 34,4% 17,7% 34,2% 4,9% 44,5% 55,5% 0,5% 3,2%
Summa 1545 13,7% 34,4% 17,7% 34,2% 4,9% 44,5% 55,5% 0,5% 3,2%

http://www.val.se