Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 23 Tessinparken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 23 Tessinparken Ö 1582 19,8% 30,4% 18,9% 30,9% 5,0% 44,2% 55,8% 1,2% 4,8%
Summa 1582 19,8% 30,4% 18,9% 30,9% 5,0% 44,2% 55,8% 1,2% 4,8%

http://www.val.se