Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oscar 24 Wittstocksgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oscar 24 Wittstocksgatan mm 1289 18,9% 33,4% 22,4% 25,3% 5,5% 46,9% 53,1% 0,6% 4,6%
Summa 1289 18,9% 33,4% 22,4% 25,3% 5,5% 46,9% 53,1% 0,6% 4,6%

http://www.val.se