Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 1 Ivar Lo:s park mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 1 Ivar Lo:s park mm 1453 20,0% 36,5% 23,8% 19,6% 5,8% 50,8% 49,2% 1,0% 10,7%
Summa 1453 20,0% 36,5% 23,8% 19,6% 5,8% 50,8% 49,2% 1,0% 10,7%

http://www.val.se