Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 2 Mariaberget V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 2 Mariaberget V 1212 19,0% 38,3% 23,8% 19,0% 5,5% 47,4% 52,6% 1,0% 4,2%
Summa 1212 19,0% 38,3% 23,8% 19,0% 5,5% 47,4% 52,6% 1,0% 4,2%

http://www.val.se