Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 3 Mariatorget V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 3 Mariatorget V 874 14,9% 36,4% 26,8% 22,0% 4,8% 49,3% 50,7% 1,1% 3,5%
Summa 874 14,9% 36,4% 26,8% 22,0% 4,8% 49,3% 50,7% 1,1% 3,5%

http://www.val.se