Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 5 Mariatorget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 5 Mariatorget S 1422 17,3% 35,2% 25,9% 21,6% 6,8% 45,0% 55,0% 1,0% 3,8%
Summa 1422 17,3% 35,2% 25,9% 21,6% 6,8% 45,0% 55,0% 1,0% 3,8%

http://www.val.se