Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 6 Mariatorget C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 6 Mariatorget C 1056 15,3% 33,2% 27,0% 24,4% 5,4% 47,7% 52,3% 0,7% 2,9%
Summa 1056 15,3% 33,2% 27,0% 24,4% 5,4% 47,7% 52,3% 0,7% 2,9%

http://www.val.se