Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 7 Skaraborgsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 7 Skaraborgsgatan mm 1201 15,2% 31,4% 29,6% 23,8% 6,1% 49,0% 51,0% 1,0% 3,4%
Summa 1201 15,2% 31,4% 29,6% 23,8% 6,1% 49,0% 51,0% 1,0% 3,4%

http://www.val.se