Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 8 Södra station N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 8 Södra station N 1324 18,4% 31,8% 29,5% 20,4% 7,0% 49,2% 50,8% 1,9% 2,9%
Summa 1324 18,4% 31,8% 29,5% 20,4% 7,0% 49,2% 50,8% 1,9% 2,9%

http://www.val.se