Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 9 Södra station S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 9 Södra station S 1118 19,8% 31,8% 31,2% 17,3% 9,5% 46,0% 54,0% 1,2% 2,8%
Summa 1118 19,8% 31,8% 31,2% 17,3% 9,5% 46,0% 54,0% 1,2% 2,8%

http://www.val.se