Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 11 Södra station V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 11 Södra station V 1598 17,8% 32,7% 32,6% 16,8% 10,2% 48,5% 51,5% 0,9% 2,6%
Summa 1598 17,8% 32,7% 32,6% 16,8% 10,2% 48,5% 51,5% 0,9% 2,6%

http://www.val.se