Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Maria 12 Fredmansgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Maria 12 Fredmansgatan mm 1245 18,2% 40,0% 25,8% 16,0% 5,8% 48,9% 51,1% 0,9% 3,2%
Summa 1245 18,2% 40,0% 25,8% 16,0% 5,8% 48,9% 51,1% 0,9% 3,2%

http://www.val.se