Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen 1041 9,9% 39,5% 25,6% 25,1% 2,1% 48,4% 51,6% 0,7% 16,2%
Summa 1041 9,9% 39,5% 25,6% 25,1% 2,1% 48,4% 51,6% 0,7% 16,2%

http://www.val.se