Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 3 Heleneborgsgatan norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 3 Heleneborgsgatan norra 1191 18,6% 42,5% 19,4% 19,5% 4,4% 48,2% 51,8% 1,9% 3,9%
Summa 1191 18,6% 42,5% 19,4% 19,5% 4,4% 48,2% 51,8% 1,9% 3,9%

http://www.val.se