Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 4 Högalidsgatan östra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 4 Högalidsgatan östra mm 1236 13,7% 39,8% 14,1% 32,4% 3,5% 41,8% 58,2% 0,8% 3,9%
Summa 1236 13,7% 39,8% 14,1% 32,4% 3,5% 41,8% 58,2% 0,8% 3,9%

http://www.val.se