Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 5 Bergsund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 5 Bergsund S 1295 26,6% 41,9% 17,8% 13,7% 3,2% 49,7% 50,3% 0,6% 4,3%
Summa 1295 26,6% 41,9% 17,8% 13,7% 3,2% 49,7% 50,3% 0,6% 4,3%

http://www.val.se