Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 6 Pålsundsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 6 Pålsundsparken 946 24,9% 49,7% 16,7% 8,7% 4,9% 49,3% 50,7% 1,2% 3,4%
Summa 946 24,9% 49,7% 16,7% 8,7% 4,9% 49,3% 50,7% 1,2% 3,4%

http://www.val.se