Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 7 Hornstull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 7 Hornstull 1564 20,7% 44,1% 19,3% 16,0% 4,8% 47,8% 52,2% 1,1% 3,6%
Summa 1564 20,7% 44,1% 19,3% 16,0% 4,8% 47,8% 52,2% 1,1% 3,6%

http://www.val.se