Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 8 Bergsund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 8 Bergsund N 1270 25,7% 44,6% 18,1% 11,6% 4,0% 47,5% 52,5% 1,0% 3,9%
Summa 1270 25,7% 44,6% 18,1% 11,6% 4,0% 47,5% 52,5% 1,0% 3,9%

http://www.val.se