Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 10 Drakenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 10 Drakenberg 1443 14,2% 31,5% 22,9% 31,5% 7,0% 44,0% 56,0% 1,1% 1,5%
Summa 1443 14,2% 31,5% 22,9% 31,5% 7,0% 44,0% 56,0% 1,1% 1,5%

http://www.val.se