Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 13 Zinkensdamm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 13 Zinkensdamm Ö 1364 18,7% 35,4% 23,9% 22,0% 5,4% 48,2% 51,8% 1,2% 3,9%
Summa 1364 18,7% 35,4% 23,9% 22,0% 5,4% 48,2% 51,8% 1,2% 3,9%

http://www.val.se