Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 14 Zinkensdamm IP

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 14 Zinkensdamm IP 1117 16,9% 38,8% 24,9% 19,4% 7,7% 45,7% 54,3% 1,0% 2,7%
Summa 1117 16,9% 38,8% 24,9% 19,4% 7,7% 45,7% 54,3% 1,0% 2,7%

http://www.val.se