Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 15 Södersjukhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 15 Södersjukhuset 1056 27,4% 38,1% 24,9% 9,7% 7,9% 49,8% 50,2% 1,2% 2,0%
Summa 1056 27,4% 38,1% 24,9% 9,7% 7,9% 49,8% 50,2% 1,2% 2,0%

http://www.val.se