Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 18 Lundagatan södra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 18 Lundagatan södra mm 1151 20,5% 38,7% 20,4% 20,4% 4,3% 49,9% 50,1% 1,0% 2,5%
Summa 1151 20,5% 38,7% 20,4% 20,4% 4,3% 49,9% 50,1% 1,0% 2,5%

http://www.val.se