Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 19 Heleneborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 19 Heleneborg 1182 18,2% 47,8% 19,7% 14,3% 4,5% 47,4% 52,6% 0,8% 4,7%
Summa 1182 18,2% 47,8% 19,7% 14,3% 4,5% 47,4% 52,6% 0,8% 4,7%

http://www.val.se