Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 20 Folkskolegatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 20 Folkskolegatan mm 1121 23,4% 38,3% 18,1% 20,2% 3,5% 45,6% 54,4% 0,5% 3,7%
Summa 1121 23,4% 38,3% 18,1% 20,2% 3,5% 45,6% 54,4% 0,5% 3,7%

http://www.val.se