Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högalid 21 Tanto

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högalid 21 Tanto 1146 13,7% 25,9% 20,7% 39,7% 4,4% 46,9% 53,1% 1,0% 2,2%
Summa 1146 13,7% 25,9% 20,7% 39,7% 4,4% 46,9% 53,1% 1,0% 2,2%

http://www.val.se