Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 1 Björns Trädgård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 1 Björns Trädgård 1901 14,6% 37,0% 26,8% 21,6% 4,3% 50,7% 49,3% 1,4% 15,5%
Summa 1901 14,6% 37,0% 26,8% 21,6% 4,3% 50,7% 49,3% 1,4% 15,5%

http://www.val.se