Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 3 Katarina kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 3 Katarina kyrka 1376 20,6% 34,2% 24,6% 20,6% 5,7% 48,0% 52,0% 1,5% 3,1%
Summa 1376 20,6% 34,2% 24,6% 20,6% 5,7% 48,0% 52,0% 1,5% 3,1%

http://www.val.se