Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 4 Axel Landquists park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 4 Axel Landquists park 1378 18,5% 42,6% 23,7% 15,2% 5,6% 48,5% 51,5% 1,2% 3,6%
Summa 1378 18,5% 42,6% 23,7% 15,2% 5,6% 48,5% 51,5% 1,2% 3,6%

http://www.val.se