Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 5 Bondegatan västra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 5 Bondegatan västra mm 1507 19,7% 41,7% 24,0% 14,6% 5,0% 53,0% 47,0% 0,7% 3,4%
Summa 1507 19,7% 41,7% 24,0% 14,6% 5,0% 53,0% 47,0% 0,7% 3,4%

http://www.val.se